...Strona główna
Przedszkole publiczne nr 79 "Figielek"
Szczecin, Ul. Krzemienna 42A
Telefon/fax: 091 4609 762
E-mail: pp79@miasto.szczecin.pl

Celem naszego przedszkola jest wspieranie i wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.

W przedszkolu naszym funkcjonują 4 oddziały, do których uczęszczają dzieci :
Przedszkole czynne jest w godzinach od 6:30 do 17:00 (czas pracy przedszkola może ulec zmianie według potrzeb Rodziców).

W naszym przedszkolu dziecko: 

Zapewniamy:

Pragniemy:

aby dziecko kończące edukację w naszej placówce:
Ostatnia aktualizacja: 2014-11-09 17:17
"Każde dziecko jest jak odległa gwiazda,
do której musimy jednak dotrzeć
nie pozwalając, by cokolwiek
nam w tym przeszkodziło."